Izrada POS programa – Šta su POS softveri i POS sistemi i zašto su oni relevantni za poslovanje?

izrada POS programa IMM Software 1

Izrada POS programa (kao i POS sistema) omogućava firmama da kompletiraju kupoprodajni proces, zabaleže podatke o prodaji i pregledaju izveštaje o poslovnom uspehu.

Svedoci smo da moderno poslovanje, u kombinaciji sa razvitkom digitalne tehnologije, napreduje iz dana u dan. Raznorazne novčane transakcije dešavaju se gotovo svake sekunde, globalno posmatrano. U tom smislu, ukoliko želite da na sveobuhvatan i analitičan način kompletirate te transakcije, onda je izrada POS programa, kao i “ugradnja” POS sistema pravo rešenje za vas. Naime, ako vaš maloprodajni ili ugostiteljski objekat, ili druga firma, koristi elektronsku kasu ili terminal za kreditnu karticu, trebalo bi da razmislite o prebacivanju na savremeni POS sistem.

Postoji više vrsta POS sistema. Oni zavise od veličine i potreba kompanija, budžeta i poslovnih operacija koje omogućuju da firma funkcioniše. Zato vam u ovom blogu objašnjavamo šta su POS sistemi, koje su funkcije POS softvera i zašto bi ove programe trebalo da uvrstite u svoje svakodnevno poslovanje.

Šta su POS sistemi?

Pre nego što se upoznamo sa pojmom POS sistema, trebalo bi objasniti šta skraćenica POS podrazumeva. Tačnije, na šta se POS sistem konkretno odnosi. POS predstavlja prodajni sistem (Point of Sale), odnosno mesto na kojem kupac (klijent) plaća za proizvode i usluge koje mu je vaša kompanija omogućila. Dakle, to je poslednja etapa u lancu kupoprodaje, kada željeni proizvod (ili usluga) stiže do konačnog potrošača. Uopšte govoreći, POS je vreme i mesto na kojem se novčana transakcija završava.

izrada POS programa IMM Software 2

Dakle, POS sistem jeste vrsta blagajne (kasira) na prodajnom mestu, ali mnogo pametnija, zato što predupređuje mogućnost ljudskih grešaka. Upravo POS sistem omogućava da unapredite svoje prodaju i uvećate prihode od prodaje. Zato je izrada POS sistema od vitalnog značaja za delotvoran i efektan biznis.

POS sistemi se sastoje od dve bitne komponente – softverske i hardverske. POS softver je digitalno-tehnološka platforma koja kompletira kupoprodajnu transakciju. On može biti baziran na cloud programskom rešenju ili na lokalnom softveru. POS hardver se odnosi na fizičke komponente POS sistema. To su, između ostalog, ekran, računar, fioka za gotovinu, skeneri za bar kodove, terminal za kreditnu ili debitnu karticu, mesto za izdavanje fiskalnog računa i drugo.

Izrada POS programa – Kako funkcionišu?

Vidimo da je POS softver esencijalni aspekt sveukupnog POS sistema. POS softveri jesu programi koji se, dakle, koriste u elektronskoj trgovini u cilju što lakše, brže, detaljne i kompletne prodajne transakcije. Jednostavno, POS program u sebi kombinuje funkcije računara, s jedne strane i funkcije kase, s druge strane. Pomoću POS programa, firma, odnosno trgovci mogu unositi porudžbine klijenata, obraćunavati troškove transakcije i primati plaćanja.

Potpuno opremljen POS softver može upravljati najrazličitijim poslovnim operacijama u cilju kompletiranja kupoprodaje. Naime, ovi softveri mogu pratiti stanje zaliha (inventara), mogu upravljati analitikom i podacima o klijentima. Takođe, POS programi mogu monitoringovati, odnosno nadgledati proces prodaje, praviti izveštajte završenoj transakciji i izvršavati brojne druge opreacije.

POS softveri se mogu integrisati i sa drugim sistemima i programima, kao što su program za knjigovodstvo ili program za elektronsku trgovinu. Takođe, on se može povezati sa bazama podataka vaših klijenata kako bi proširio operativnu fleksibilnost i kapacitet poslovanja.

izrada POS programa IMM Software 3

Upravo zato je izrada POS programa od ključnog značaja za poslovanje maloprodajnih ili ugostiteljskih objekata.

Koje su prednosti POS programa?

Videli smo kako POS softveri funkcionišu i koja je njihova osnovna svrha. Sada nam ostaje da vidimo koje su njihove prednosti. Drugim rečima, zbog čega bi POS programi (i ujedno POS sistemi) trebalo da budu neodvojiv deo svake moderne firme? Predstavljamo vam neke od najvažnijih i najvećih pogodnosti implementacije POS softvera u sklopu vašeg poslovanja.

  1. Precizno izvršavanje poslovnih operacija. POS programi na veoma tačan način evidentiraju i obrađuju transakcije i analiziraju obrasce prodaje.
  2. Analitičnost. Ova funkcija POS programa vam omogućava da otkrijete relevantne infomracije o željama i potrebama vaših klijenata i, samim tim, da donesete bolje poslovne odluke.
  3. Umrežavanje sa drugim terminalima. Mrežne mogućnosti POS softvera vam omogućavaju da upravljate prodajom sa jedne platforme i, ujedno, da se povežete sa drugim terminalima sa bilo koje lokacije.
  4. Pristupačnost i ekonomičnost. Izrada POS programa je relativno jeftinija opcija u odnosu na izradu i nabavku drugih prodajnih aplikacija i softvera.
  5. Adaptibilnost. Funkcije POS softvera se apsolutno mogu prilagoditi zahtevima i potrebama vašeg poslovanja.
  6. Efikasnost u radu i automatizacija poslovnih zadataka. Završetak celokupnog procesa prodaje putem POS softvera znatno je brži, što znači da je i promet brži, čime se pobljšava korisničko iskustvo. Na taj način mogu se veoma lako uvećati prihodi firme.
  7. Tačnost. POS softveri eliminšu ručni unos podataka i mogućnost pravljenja ljudskih grešaka.

Izrada POS programa – Šta su osnovne karakteristike POS softvera?

POS programi imaju dosta karakteristika koje zavise od zahteva krajnjeg korisnika i potreba poslovanja za koje će se POS softver i koristiti. Pojedini POS softveri dolaze kao gotova programska rešenja sa celokupnim ERP (Enterprise Resource Planning) softverskim paketima. Dok se pojedini POS softveri izrađuju kao samostalna programska rešenja specijalno dizajnirana za konkretnu firmu. Prva i osnovna karakteristika POS programa jeste praćenje zaliha, odnosno inventara.

izrada POS programa IMM Software 4

Takođe POS softveri vrše i analizu krucijalnih podataka o prodaji proizvoda. Ovi programi čuvaju informacije o svim transakcijama, što omogućava procenu kupovinih i potrošačkih potreba vaših klijenata. Pomoću mobilnih uređaja, POS softveri omogućavaju pristup kontrolnoj tabli i podacima o prodaji sa bilo kog mesta.

I, kao što smo već naveli, POS programi moraju biti izrađeni tako da se mogu integrisati sa drugim poslovnim sistemima i aplikacijama koje koristite.

IMM Software – Odaberite najbolje

Kao što možemo da zaključimo, izrada POS programa može vam u značajnoj (ako ne i najvećoj) povećati prihode i smanjiti troškove poslovanja. Ukoliko želite najkvalitetniju izradu POS programa, onda je IMM Software rešenje za vas. Uz naša inovativna softverska rešenja i pakete, koja idu ukorak sa poslednjim standardima digitalne tehnologije, za veoma kratko vreme ćete primetiti rast i transformaciju vašeg preduzeća.

Pored izrade POS sistema, nudimo vam i izradu programa za fakturisanje, izradu mobilnih aplikacija, izradu programa za veleprodaju, izradu programa za maloprodaju, ali i izradu svih drugih programa koji su neophodni vašoj firmi. Kontakirajte nas odmah i naručite vrhunski program po svojoj želji.