Izrada aplikacija za mobilne telefone

izrada aplikacija za mobilne telefone IMM Software 1

Izrada aplikacija za mobilne telefone predstavlja jedan od najvažnijih segmenata softverskog inženjeringa.

Implementacijom ovih aplikacijskih softvera (nativnih ili mobilnih veb-aplikacija), omogućen je rad svih savremenih mobilnih uređaja: tablet-računara i pametnih telefona (tzv. smartfonova).  Mnogi moderni uređaji već dolaze sa instaliranim mobilnim aplikacijama, ali se neke od njih mogu dodatno preuzeti sa platformi proizvođača. U zavisnosti od tipa aplikacije, ona može biti instalirana na mobilnom uređaju besplatno ili uz novčanu nadoknadu. Platforme koje se u tu svrhu koriste jesu App store i Google Play.

Svakodnevno funkcionisanje savremenog sveta gotovo je nezamislivo bez Interneta i mobilnih aplikacija. Skoro svaka oblast života: privatna i poslovna komunikacija, posao i slobodno vreme, čak i vođenje domaćinstva (tzv. smart home aplikacije), organizovani su i olakšani zahvaljujući mobilnim uređajima i aplikacijama. Sa širenjem ljudskih delatnosti, povećava se i primena različitih softvera sa ciljem unapređenja svake od njih.

Izrada aplikacija za mobilne telefone – kako one funkcionišu?

Na tržištu mobilnih uređaja i aplikacija postoje brojne konkurentske firme. Međutim, kao vodeće kompanije u softverskom inženjeringu ističu se Apple i Google. Obe kompanije su razvile sopstvene operativne sisteme. Apple na svojim iPhone i iPad uređajima koristi iPhone aplikacije, dok je Android operativni sistem karakterističan za druge proizvođače mobilnih uređaja, kao što su BlackBerry, Nokia i dr.

Mobilne aplikacije za iOS i OSX (Apple operativni sistemi) zasnovane su na programskom jeziku pod nazivom ObjectiveC. Ovaj programski jezik se može koristiti prilikom programiranja kompjuterskih sistema, zatim mobilnih i desktop-aplikacija, kao i za programiranje usluga u tzv. cloud-u.

izrada aplikacija za mobilne telefone IMM Software 2

Android je operativni sistem na mobilnim uređajima (tabletima i telefonima), baziran na Linuks jezgru. Instaliran je u većini savremenih pametnih telefona, a najnovija verzija – 8.0. Oreo – dostupna je od 2017. godine. Android aplikacije izrađene su u Java programskim jezicima i zasnovane su na tzv. open code-u (otvorenom ili izvornom kodu).

Izrada aplikacija za mobilne telefone kao marketinški alat

Poslovanje malih i velikih preduzeća danas se teško može zamisliti bez izrade mobilnih aplikacija i njihovog korišćenja. One mogu poslužiti kao marketinški, odnosno prodajni instrument. Tako mnoga preduzeća koja pružaju određenu vrstu usluga (taksi i kurirske službe, restorani i prodavnice sa uslugom dostave hrane, portali za putovanja) koriste mobilne aplikacije, kako bi se afirmisala i zadobila što veći broj klijenata. Neke druge, pak, aplikaciju koriste kako bi obezbedila čvršću poziciju na konkurentnom tržištu i kako bi zadržala renome kompanije od poverenja.

Mobilne aplikacije koriste i Internet prodavnice i portali koji emituju određeni medijski sadržaj. Pojedine firme prednost nalaze upravo u instaliranju svoje aplikacije na mobilni uređaj (potencijalnog) korisnika njihovih proizvoda, odnosno usluga. Na taj način, klijentima je samo jednim klikom na ikonu aplikacije omogućen i olakšan pristup potrebnim uslugama, proizvodima ili vestima.

izrada-aplikacija-za-mobilne-telefone-2

Čim korisnik mobilnog telefona instalira određenu aplikaciju na ekran svoga telefona, reklama je ostvarila polovinu marketinškog cilja. Drugi deo predstavlja konkretna akcija korišćenja usluge ili proizvoda. S obzirom na to da više od 90 odsto mobilnih korisnika prve informacije o nekoj kompaniji traži preko mobilnog telefona, već se ikona aplikacije određenog brenda može smatrati call-to-action marketinškim korakom.

Poslovanje i organizacija firme uz pomoć mobilnih aplikacija

Mobilne aplikacije su veoma primenjive i u unapređenju interne komunikacije firme, kao kanal za poboljšanje organizacije njenog poslovanja. U savremenim kompanijama, koje posluju u više gradova ili zemalja, neophodno je uspostaviti dobru organizaciju pojedinaca i radnih timova. Kako bi komunikacija među njima bila efikasna, a informacije zaštićene, neophodna je izraditi korporativni intranet-portal  i odrediti back-up strategiju. U dobroj poslovnoj organizaciji, veliku ulogu ima i izrada aplikacija za mobilne telefone jer one značajno olakšavaju koordinaciju radnog tima.

izrada-aplikacija-za-mobilne-telefone-3

Inženjeri iz IMM Software odgovoriće na sve zahteve menadžmenta korporacija u vezi sa izradom aplikacija za mobilne telefone i projektovanjem centralizovanih sistema upravljanja.

U zavisnosti od potreba i želja klijenata, naš tim programera pruža usluge inženjerskog projektovanja softvera i izrade veb-sajtova, zatim tehničku podršku prilikom implementiranja i održavanja softverskih licenci i sajtova, kao i pomoć pri superviziji IT-infrastrukture preduzeća. Takođe, kreiramo najkvalitetnije CRM sisteme i izrađujemo jedinstvene programe za firme po zahtevu klijenata.

Upotrebom najnovijih tehnologija, odgovornim pristupanjem potrebama klijenata i otklanjanjem poteškoća u funkcionisanju kompjuterskih sistema, doprinosimo većoj produktivnosti i stabilnom poslovanju firmi.

Bezbednost podataka od krucijalne je važnosti u radu jedne kompanije. IMM Software klijentima nudi ekspertizu u oblasti bezbednosti kompjuterskih sistema, kao i projektovanje i primenu softvera sa visokim nivoom zaštite.

Znanje i bogato iskustvo naših programera učinili su da ostvarimo uspešnu saradnju s brojnim domaćim i stranim kompanijama.

Moto kojim se rukovodimo jeste da polovinu uspeha čini ozbiljnost pristupanja zadatku.

Naš zadatak i zadovoljstvo je da Vama olakšamo poslovanje.