Izrada programa za maloprodaju

izrada programa za maloprodaju IMM Software 1

 Izrada programa za maloprodaju će vam omogućiti da u celosti unapredite i poboljšate prodaju proizvoda (dobara) i usluga krajnjem potrošaču.

Svaka firma na početku svog poslovanja želi da postane konkurentna. Ostvarivanje profita i dobiti, ekonomičnost poslovanja, kao i minimalni rashodi predstavljaju glavne ciljeve svake kompanije. Međutim, kako posao biva veći, a firma se razvija, zahtevi klijenata i kupaca postaju sve složeniji. U tom smislu, trgovci, a naročito prodavci na malo, pronalaze razne načine, u eri digitalizacije, da ubrzaju i olakšaju svoje poslovanje, a da ujedno održe svoj rejting i reputaciju na tržištu.

Jedan od najefikasnijih načina da se to učini jeste putem odgovarajućih softvera za maloprodaju. Zato je izrada programa za maloprodaju najbolji način da maksimizujete poslovanje i podignete ga na viši nivo. Dakle, ako se svakodnevno bavite prodajom, novčanim transakcijama, upravljanjem lancem snabdevanja, zalihama i mnogim drugim stvarima, potreban vam je sistem koji će sve te stvari objediniti na jednom mestu.

Šta je softver za maloprodaju i koje su njegove komponente?

Pre nego što krenemo sa definisanjem pojma softvera za maloprodaju, trebalo bi znati šta je, zapravo, maloprodaja sama po sebi. Maloprodaja (ili – prodaja na malo) jeste, kako joj reč kaže, prodaja proizvoda i usluga krajnjem kupcu. Primere maloprodaje susrećemo svakog dana – na pijaci, tržnim centrima, samouslugama, hipermarketima i slično. Postoje različiti načini prodaje dobara – putem šalterske prodaje, online kupovine, isporuke dobara ili, pak, samoposluživanjem. Sve ove segmente prodaje treba uklopiti u jedan jedinstveni sistem. Taj sistem jeste upravo softver za maloprodaju.

U najkraćim crtama, program za maloprodaju bi mogao da se opiše kao platforma koja sadrži integrisani skup alata i aplikacija koje pomažu kupcima da kupe željenu robu ili usluge. Sistem, odnosno program za maloprodaju, zapravo, predstavlja kombinaciju različitih elemenata. Ti elementi podrazumevaju softverske, hardverske i telekomunikacione komponente, kao i bazu podataka, platformu na prodajnom mestu (POS sistem) i i drugo. Izrada programa za maloprodaju objedinjuje sve ove komponente u jedan sistem, radi efektnije prodaje robe i poboljšanja korisničkog iskustva, a sve u cilju olakšanja i maksimizovanja poslovanja prodavnica.

izrada programa za maloprodaju IMM Software 2

Softver za maloprodaju, dakle, sastoji se iz više programa. To su: softver za upravljanje zalihama, knjigovodstveni softver, CRM sistem, POS sistem, softver za elektronsku trgovinu, softver za obradu plaćanja, softver za analitiku i izveštaje o prodaji, kao i brojni drugi programi koji ubrzavaju i pojednostavljuju poslovanje.

Izrada programa za maloprodaju – Koje su prednosti ovog softvera?

Softveri za maloprodaju imaju veliki broj pogodnosti i benefita. Najveća prednost je, bez sumnje, automatizacija svih transakcionih procesa, poput prodaje, kupovine, naplate i povrata sredstava. Međutim, sve njihove prednosti možemo svrstati u sledeće kategorije:

  • Pojednostavljenje obrade transakcija. Sa kvalitetnim maloprodajnim softverom, sve transakcije postaju brže i jednostavnije.
  • Povećanje efikasnosti u poslovanju i eliminacija grešaka u prikupljanju podataka. Programi za maloprodaju omogućavaju vam da sačuvate sve relevantne informacije o klijentima, koje se kasnije mogu koristiti za reklamiranje, promocije i još mnogo toga. Takođe, ovaj softver efektno organizuje, pojednostavljuje i automatizuje svakodnevne poslovne procese i transakcije, pri čemu se, dakle, smanjuje potreba za manuelnim obavljanjem ovih procedura.
  • Poboljšano upravljanje zalihama robe. Programi za maloprodaju pružaju detaljne podatke o trenutnom inventaru, a takođe identifikuje dodatni inventar koji je potreban za uspešno poslovanje firme. Upravo se na ovaj način izbegava višak u zalihama.
  • Kontrolisanje prodaje i promocija. Softveri za maloprodaju pomažu pri planiranju promocija, predviđanju performansi prodaje, kao i pri analiziranju postignutih poslovnih rezultata.

Pored ovih prednosti, programi za maloprodaju su, ujedno i ekonomično rešenje za poslovanje, jer štede veliku količinu novca i vremena. Imajte u vidu da sposobnost ovih softvera da brzo i efikasno generišu količinu ponude i tražnje poboljšava iskustva kupaca. Sve u svemu, ovi programi u potpunosti povećavaju ukupnu efikasnost maloprodaje.

Kako izabrati odgovarajući program za maloprodaju?

Kada je izrada programa za maloprodaju u pitanju, sa sigurnošću se može reći  da vlasnici prodavnica imaju najveće koristi od njih. Kao što smo videli, ova vrsta softvera pruža višestruke usluge na jednom mestu, čime se apsolutno pojednostavljuje postupak upravljanja prodavnicom. Treba istaći da ovi programi imaju ugrađene i odgovarajuće alate za marketing koji pomažu da se prodaja dobara i usluga poveća. Međutim, postavlja se važno pitanje – šta sve treba imati u vidu prilikom izbora određenog softvera za maloprodaju?

izrada programa za maloprodaju IMM Software 3

Prvo, analizirajte potrebe svog preduzeća (prodavnice), odnosno utvrdite koji projekat želite da sprovedete putem ovog softvera. Drugo, razmotrite uslugu programa za maloprodaju zasnovanu na cloud softverskom rešenju. Takvo rešenje će vam ušedeti mnogo vremena i novca. S druge strane, omogućiće vašim kupcima da pristupe cloud interfejs sistemu sa bilo kog mesta na svetu. Treće, izaberite softver koji je jednostavan za upotrebu i u skladu sa načinom poslovanja vaše firme. Četvrto, odaberite program za maloprodaju koji će predstavljati dugoročnu investiciju u vaš biznis.

Peto, posavetujte se sa pojedincima koji će ovaj softver aktivno koristiti. Drugim rečima, izbor programa za maloprodaju koji će odgovarati svim zaposlenima od presudnog je značaja. I na kraju, utvrdite sve ciljeve koje želite da postignete odabirom ovakvog softvera.

IMM Software – Izrada najkvalitetnijih programa za maloprodaju

Kao što možemo da zaključimo, izrada programa za maloprodaju nije lak zadatak, ali je isplativ u svakom smislu svim prodavcima. Stoga, ako želite izradu jedinstvenih i najkvalitetnijih programa za maloprodaju, pomoći kojih će vaša firma raditi brže, bolje i efikasnije, onda je IMM Software vaš najbolji izbor. Sve programe za firme kreiramo prema poslednjim standardima digitalne i inovativne tehnologije, tako da će vam ceo proces poslovanja biti značajno olakšan.

Pored programa za maloprodaju, nudimo vam i izradu aplikacija za mobilne telefone, izradu programa za fakturisanje, kao i brojna druga programska rešenja. Softvere koje izrađujemo u potpunosti prilagođavamo zahtevima i specifikacijama klijenata. Naša programska rešenja će na brz i delotvotran način pokriti sve poslovne funkcije vašeg poslovanja. Izaberite IMM softver i omogućite rast i transformaciju svog preduzeća.