Izrada programa za fakturisanje

izrada programa za fakturisanje IMM Software 1

Izrada programa za fakturisanje će vam pomoći da u svakom segmentu unapredite svoj biznis. Ova “pomoć” se prvenstveno odnosi na brzo i efikasno izdavanje faktura (računa), pravovremeno plaćanje (naplatu) i efikasno praćenje onoga što je plaćeno.

Bez obzira kojom se vrstom posla bavite (maloprodaja, veleprodaja, frilenser i slično), tržište rada nikada nije bilo konkurentnije nego što je to danas. Svako preduzeće gleda da ostvari što veću profitabilnost s jedne, i uštedu u vremenu i novcu, sa druge strane. Jedan od načina da se ova dva faktora spoje u jednu celinu jeste implementiranje odgovarajućih softvera za fakturisanje. Svake godine sve veći broj kompanija prelazi sa ručnog (papirnog) na elektronsko fakturisanje. To čine zbog nebrojeno mnogo pogodnosti koje softveri za fakturisanje pružaju.

Generalno govoreći, vreme obrade fakture, kao i svi troškovi povezani sa ovom procedurom, smanjuje se i pojednostavljuje putem odgovarajućih softvera. Kako bi se to postiglo, neophodna je kvalitetna izrada programa za fakturisanje.

Kako funkcionišu programi za fakturisanje?

U vezi sa programima za fakturisanje nameće se više pitanja. Šta su softveri za fakturisanje? Koji je njihov princip rada? Šta oni omogućuju preduzetniku, odnosno kompaniji? Program za fakturisanje jeste alat, odnosno aplikacija koja automatski generiše naplatu za prodate prozivode ili pružene usluge. Ovaj softver pravi listu svih pruženih usluga i proizvoda, zajedno sa njihovim troškovima, i šalje ih vašem klijentu u obliku fakture.

izrada programa za fakturisanje IMM Software 2

S druge strane, ove fakture su, u najvećem broju slučajeva, kreirane po unapred pripremljenom i profesionalnom obrascu. Upravo ova njihova karakteristika celokupan proces fakturisanja čini lakšim i povoljnijim za firme.

Šta je osnovni zadatak softvera za fakturisanje?

Izrada programa za fakturisanje vam omogućava:

  • Kreiranje i adaptaciju fakture. Onlajn sistemi fakturisanja su izuzetno popularni i postaju sve traženiji izbor među mnogim kompanijama. Jednostavni su za upotrebu i omogućavaju brz pristup informacijama radi kreiranja računa i personalizacije istog. Korišćenje programa za fakturisanje vam omogućava da izradite fakturu od početka, dodavanjem imena klijenta, kao i podatke o pruženim uslugama, iznosu računa, popustima, porezima na promet i slično.
  • Olakšanje i ubrzanje procesa naplata i plaćanja. Softveri za fakturisanje ne zahtevaju dodatna podešavanja i lako obrađuju svaku transakciju. Ovi programi vam omogućavaju da kreirate onlajn portal za klijente na kome oni mogu direktno vršiti uplate. Pritom, programi za fakturisanje prihvataju i plaćanja u stranoj valuti, vrše prilagođavanja poreskom sistemu i mogu prepoznati uplate sa različitih govornih područja.
  • Generisanje izveštaja. Putem programa za fakturisanje, možete efikasno i brzo pripremiti izveštaje koji će vam omogućiti da pratite svoje finansije i neizmirene račune. Na taj način, softveri za fakturisanje vam omogućavaju, poput knjigovodstvenih programa, da imate uvid u svoje naplate i fakture. Generisanje izveštaje možete automatizovati, “izvoziti” ih u PDF datotekama, deliti ih ili primati putem e-maila.

Izrada programa za fakturisanje – Koje su njegove karakteristike?

Iako postoje različite vrste programa za fakturisanje, svi oni treba da imaju sledeće zajedničke osobenosti. Prvo, programi za fakturisanje omogućuju stvaranje novih, preglednih i profesionalnih faktura koje možete prilagoditi svom brendu. Drugo, svi softveri za fakturisanje treba da vam omoguće i izradu podataka o klijentima. Ova funkcija programa za fakturisanje obezbeđuje skupljanje svih relevantnih podataka o klijentima u jednu, jedinstvenu i sažetu centralizovanu bazu podataka. Ova karakteristika je neophodna radi lakše evidencije klijenata i njihove pretrage.

Treće, softveri za fakturisanje treba da vrše i obradu kreditne i debitne kartice. Na taj način ova vrsta softvera će vam uštedeti vreme za naplatu pri obradi svake novčane transakcije. Takođe, na ovaj način se omogućava i redovna naplata prodatih proizovda i/ili pruženih usluga. Četvrto, programi za fakturisanje treba da obezbede profesionalan i jedinstven izgled fakture, što doprinosi personalizaciji vašeg brenda. Peto, softveri za fakturisanje omogućavaju slanje relevantnih obaveštenja klijentima (zbog postojanja pomenute centralizovane baze podataka), ali i primanje informacija od njih. I, šesto, dobar program za fakturisanje eliminiše potrebu za spoljašnjim mehanizmima i sistemima poreskog izveštavanja.

Kakve prednosti imaju softveri za fakturisanje?

Već do sada ste mogli da naslutite da izrada programa za fakturisanje donosi neverovatno mnogo prednosti. Dakle, pored veoma efektnog i delotvornog upravljanja svim zadacima koji se odnose na fakture, vrhunski programi za fakturisanje vam pružaju i sledeće povoljnosti:

izrada programa za fakturisanje IMM Software 3

  1. Smanjuju (ili eliminišu) kašnjenje sa uplatama. Kvalitetna softverska rešenja u vezi sa fakturisanjem vam obezbeđuju da, organizacijom svih podataka, pravovremeno primate uplate.
  2. Smanjuju (ili eliminišu) propuštanja u plaćanjima. Tačnim nadgledanjem, odnosno praćenjem svih naplata, programi za fakturisanje omogućuju da ne dođe do bilo kakvog propusta prilikom plaćanja.
  3. Održavaju i kreiraju profesiosnalni i kredibilni imidž firme. Verovali ili ne, ova vrsta softvera može podići rejting i reputaciju vaše kompanije na tržištu. Na ovaj način, naime, svojim klijentima pokazujete da ste uvek u toku sa najnovijim finansijskim trendovima.
  4. Pojednostavljuju knjigovodstvene i računovodstvene procese. Putem ovih programa smanjuju se troškovi fakturisanja, kao i mogućnost pravljenja grešaka. Isto tako, brzom naplatom računa poboljšavate novčane tokove u svojoj firmi i odnose sa klijentima.
  5. Poboljšavaju finansijsku bezbednost firme. Program za fakturisanje ima ugrađen niz bezbednosnih funkcija, čime se osigurava da celokupna procedura plaćanja bude zaštićena od hakovanja.
  6. Štede novac i vreme. Softveri za fakturisanje u svakom pogledu predstavljaju ekonomično rešenje, zahvaljujući automatizaciji svih relevantnih procesa.

IMM Software – Izrada najkvalitetnijih i jedinstvenih programa za fakturisanje

Kao što možemo da zaključimo, izrada programa za fakturisanje će vam omogućiti da svoje poslovanje podignite na viši nivo i budete korak ispred drugih. Stoga, ako želite izradu jedinstvenih i najkvalitetnijih programa za fakturisanje, onda je IMM Software jedino pravo rešenje za vas! Pomoću naših inovativnih i najsavremenijih softverskih rešenja za veoma kratko vreme ćete primetiti rast svog poslovanja i pozitivnu transformaciju svog preduzeća!

Pored izrade programskih rešenja za fakturisanje, nudimo izradu najrazličitijih programa za firme, izradu aplikacija za mobilne uređaje, kao i izradu najmodernijih CRM sistema. Pored toga, u domen naših usluga ulazi i izrada gotovih programskih rešenja, kao i izrada cloud softverskih rešenja. Sve programe izrađujemo isključivo po želji i zahtevima klijenata, a čak i nakon njihove izrade pružamo svu raspoloživu IT podršku radi boljeg korisničkog iskustva.

Budite slobodni da nas kontaktirate odmah! Izaberite IMM Software i obezbedite svojoj kompaniji najbolje programe za poslovanje.